VIGTIG INFORMATION OM COVID-19 OG KURSUSAKTIVITETER

Der er pt. ingen restriktioner i forhold til kursusaktiviteter.

Venlige hilsner fra IIA-bestyrelsen

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING COVID-19 AND COURSE ACTIVITIES

Currently there's no restrictions in regards to courses.

Kind regards from the IIA Denmark Board

Opsætning