Strategi og information

Der blev i foråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen med det formål at udarbejde grundlaget til en ny strategi. Frivillige indsatser fra medlemsorganisationer og medlemmer har bidraget med værdifulde indspark og kommentarer, og flere udkast til den nye strategi er blevet drøftet i bestyrelsen.

Arbejdet tog udgangspunkt i, at foreningen er en del af den globale organisation The Institute of Internal Auditors (The IIA), og den mission og ”value pro-position” som The IIA har defineret som ”Assurance, In-sight and Objectivity”.

Et andet væsentligt udgangspunkt for udarbejdelse af den nye strategi er, at vi har mere tilfælles som profession sammenlignet med, hvad der gør os forskellige på tværs af industrier og brancher. Hensigten med strategien er derfor at fastlægge, at foreningen arbejder for at fremme professionen intern revision og ikke en enkelt industri eller branche. Med inspiration fra The IIA og udgangspunkt i, at foreningen skal fremme professionen, har arbejdsgruppen identificeret fire ”streams” med tilhørende ”objectives”, der skal være rettesnor for arbejdet i foreningen de næste år - se figuren herunder.

De overordnede rammer for den reviderede strategi er nu godkendt af bestyrelsen. Det er medlemmerne i foreningen, der skal operationalisere og eksekvere strategien og arbejdet med at definere delmål (objectives) og aktiviteter, som skal realisere delmålene og strategien, igangsættes i begyndelsen af 2018.

Der vil i de respektive streams blive nedsat arbejdsgrupper, hvor én af de første opgaver bliver at definere et kommissorium for det fortsatte arbejde.

  

Opsætning