Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Årsmødeudvalg

Opgaver/ansvar

4 medlemmer i udvalget:
Internal Auditor Camilla Høgholm Jonassen, Lån & Spar Bank
Chefkonsulent - Intern Revisor Heino Hansen, Forsvarsministeriets Interne Revision
Senior Audit Manager Linda Tanggaard, Danske Bank
Koncernrevisionschef Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet

Opsætning