Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Årsmødeudvalg

Opgaver/ansvar

3 medlemmer i udvalget:
Chefkonsulent - Intern Revisor Heino Hansen, Forsvarsministeriets Interne Revision
Senior Audit Manager Linda Tanggaard Nielsen, Danske Bank
Koncernrevisionschef Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet

Opsætning