Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Fagligt udvalg for SIFI-institutter

Fagligt udvalg støtter det finansielle udvalg - og IIA i almindelighed - i at behandle faglige problemstillinger, der gør sig gældende for interne revisionsafdelinger i SIFI-institutter i Danmark. Arbejdet skal tilvejebringe og vedligeholde en fælles forståelse for relevante emner inden for udvalgets virkeområde.

Deltagerkredsen afgrænser sig – som funktion af udvalgets virkeområde – til interne revisorer i danske SIFI-institutter.

Fagligt udvalgs opgaver består af:
  • Løbende identifikation af relevante problemstillinger med efterfølgende produktion af fortolkningsbidrag, anbefalinger eller deciderede standarder
  • Tilvejebringe og vedligeholde en kortlægning af lovgivningsmæssige krav og anbefalinger møntet på interne revisionsafdelinger i kreditinstitutter
  • Bidrage med analyse og kommentering til relevante høringer på foranledning af det finansielle udvalg
  • Behandle ad hoc-opgaver defineret af det finansielle udvalg
Prioritering af Fagligt udvalgs opgaver foretages af det finansielle udvalg på baggrund af Fagligt udvalgs anbefalinger.

Produkter med ophav i Fagligt udvalg skal godkendes enstemmigt internt, hvorefter de indstilles til godkendelse i det finansielle udvalg. Herefter kan de offentliggøres på IIAs hjemmeside.

Udvalget revurderer en gang årligt indholdet af dette kommissorie og foretager nødvendige tilpasninger. Det opdaterede kommissorie fremsendes til formand for det finansielle udvalg, som herefter fremsender det til IIAs bestyrelsesformand. Herefter fremlægges kommissoriet til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
7 medlemmer i udvalget:
Revisor Britta Skærup Nielsen, Spar Nord
Seniorspecialist Christine Mønsted, Nykredit
Senior Audit Manager Jesper Olsen, Danske Bank A/S
Karsten Dahl, Jyske Bank
Afdelingschef Lars Hansen, Sydbank
Intern revisor Michelle Rohde Pedersen, Arbejdernes Landsbank
Mie K. Bolt Therkelsen, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Opsætning