Netværksgrupper

Aktiv deltagelse i netværksgrupper giver en masse spændende fordele for dig og din virksomhed. Du kan holde dig opdateret i din faglighed, lade dig inspirere af andre folk i din branche eller fra andre brancher og ikke mindst kan du få en livslinje, hvis du måtte have brug for det.

Derfor tilbyder IIA at hjælpe med at danne netværksgrupper. En netværksgruppe kan være mere eller mindre permanent. Grupperne er opdelt efter emner eller type af virksomheder. Det er medlemmerne i grupperne, der selvstændigt driver indhold, samt hvor ofte der afholdes møder.

Formålet med gruppen aftales, når gruppen etableres og revurderes løbende.

Antallet af personer i den enkelte gruppe er bestemt af interessen og gruppens formål. IIA anbefaler dog, at antallet ligger mellem 8 og 12 personer.

Foreningen forventer, at netværksgrupperne er aktive (minimum 2 møder om året), samt at gruppens medlemmer løbende forholder sig gruppens relevans og behov. Det er også forventningen, at netværkgrupperne efterstræber diversitet (alder, køn og anciennitet) blandt sine medlemmer.

Registrering af ønske om deltagelse i de forskellige grupper foregår via hjemmesiden ligesom gruppens medlemmer selv administrerer, hvem der skal være med i gruppen.

Pt. er der etableret følgende netværksgrupper:

Netværks-
gruppe
  Sammensætning/indhold
3Interne revisorer i finanssektoren.
Mødes 1 gang i kvartalet, i månederne marts, juni, september og december og gruppens formål er, at bidrage til medlemmernes fortsatte faglige udvikling ved at drøfte og udfordre hinanden på faglige områder med relevans for revisionen af finansielle virksomheder.
6Revisionschefer og ledende medarbejdere i små og mellemstore pengeinstitutter. Pt. 9 medlemmer, herunder 3 fra SIFI-institutter.
Mødes 2 gange om året for at diskutere faglige og aktuelle emner af relevans for gruppens medlemmer.
7Revisionschefer og ledende revisorer i danske pengeinstitutter
8Revisionschefer og ledende revisorer i danske pengeinstitutter
9Revisions- og vicerevisionschefer og ledende medarbejdere i danske skade- og livsforsikringsvirksomheder.
Mødes 3 gange årligt typisk i april/maj, august/september og november/december.
På møderne drøftes ny lovgivning/nye bekendtgørelser for sektoren, erfaring med Finanstilsynets praksis og fortolkning af love og bekendtgørelser, samt aktuelle emner for interne revisorer i sektoren, herunder forslag til de årlige fælles uddannelsesdage.
11Systemrevisionschefer og ledende IT-revisorer.
Mødes 2 gange årligt for at drøfte faglige emner på it-området, udveksle erfaringer og foretage en tværgående koordinering af systemrevisionens gennemførelse.
12Revisionschefer og ledende revisorer i danske realkreditinstitutter
13Erfaringsudveksling mv. af værktøjer og modeller vedr. COSO, Risk Assessment, IT revision, kontrolmiljømodeller og Risk management
17Kapitaldækning i IRB-institutter
18Kreditområdet i pengeinstitutter/finansielle virksomheder
31Markeds-/handelsområdet i pengeinstitutter/finansielle virksomheder.
Mødes 3 gange årligt jævnt fordelt over året og har erfaringsudveksling mellem interne revisorer i danske pengeinstitutter/finansielle virksomheder vedr. revisionen af handels-/markedsområdet.
33Corporate Compliance & Governance
34Anti-hvidvask og -terrorfinansiering.
Gruppens formål er at bidrage til medlemmernes fortsatte faglige udvikling ved at drøfte og udfordre hinanden på faglige områder med relevans for revisionen af overholdelse af lovgivningen for Hvidvask- og terrorfinansiering. Gruppen vil henvende sig til interne revisorer i finanssektoren, som foretager revisioner indenfor hvidvaskområdet.
Der afholdes 1 møde pr. halvår i marts og september.
36Mødes 1 gang pr kvartal og har fokus på erfaringsudveksling mellem interne revisorer i både finansielle virksomheder og industrien. Det er blandt gruppens formål at bidrage til medlemmernes fortsatte faglige udvikling ved at drøfte og udfordre hinanden på faglige områder som vurderes relevant af gruppen. Det forventes at medlemmerne arrangerer møderne samt fastsætter diverse temaer/emner for vores møder og at alle deltager aktivt.

Opsætning