IIA Årskonference 2011


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage
før konferencen og udgør 4.500,- kr. pr. deltager.TidspunktTirsdag den 24. maj 2011
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00

Corporate Governance, status og forventninger til fremtiden

v/ Statsaut. revisor Finn L. Meyer, KPMG, medlem af Komiteen for god Selskabsledelse

11.00 - 11.15Networking
11.15 - 12.30

Den finansielle sektor efter finanskrisen

v/ Direktørerne Peter Lybecker, Nordea, Peter Straarup, Danske Bank og Peter Engberg, Nykredit

12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.15

Status og perspektiver for dansk økonomi

v/ Cheføkonom Ulrikke Ekelund, BRF

14.15 - 14.30 Networking
14.30 - 15.30

Tema A-1

BASEL III
v/ Kontorchef Thomas Broeng,Finanstilsynet

Tema B-1

Snitflader: Risikostyring,
Compliance og Revision

v/ Underdirektør Niels T. Mikkelsen, Danske Bank

 Tema C-1

Revisionens rapportering

v/ Revisionschef Kurt Wagner, Københavns Kommune

15.30 - 16.00 Networking
16.00 - 16.45

Tema A-2

Revision af outsourcede aktiviteter

v/ Statsaut. revisor Jes Kjær Mogensen, PwC

Tema B-2

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter mfl.

v/ Senior Manager Christian Visti Larsen, KPMG

Tema C-2

CSR - revision

v/ Statsaut. revisor Preben Johan Sørensen, Deloitte

16.45 - 17.00Afslutning på dagen
19.00Middag


TidspunktOnsdag den 25. maj 2011
08.30 - 09.15Generalforsamling
09.15 - 09.30Networking
09.30 - 10.15

Finanstilsynets forventninger til intern og ekstern revision

v/ Direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet

10.15 - 10.30Networking
10.30 - 11.30

EUs Grønbog om revision

v/ Statsaut. revisor Peter Gath, KPMG

11.30 - 12.30Frokost
12.30 - 13.15

Hvordan skaber intern revision værdi ?

v/ Rigsrevisor Henrik Otbo, Rigsrevisionen

13.15 - 13.30 Networking 
13.30 - 15.30

Værdiskabende intern revision

v/ Revisionscheferne Ane Marie Christensen, Nordea, Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet og Kurt Hungeberg, Novo Nordisk

15.30 Afslutning på årskonferencen


Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning