IIA Årskonference 2012


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage
før konferencen og udgør 4.500,- kr. pr. deltager.TidspunktOnsdag den 30. maj 2012
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00

Global trends for Internal Audit

v/ Statsaut. revisor Brian Christiansen og Director Johan Bogentoft, PwC

11.00 - 11.15Networking
11.15 - 12.00

Risikostyring - set med bestyrelsens øjne

v/ /Bestyrelsesformand Henning Christophersen, Metroselskabet

12.00 - 13.00Frokost
13.00 - 14.00

Risikostyring i en datacentral - set med direktionens øjne

v/ Direktør Lene Weldum, Bankdata

14.00 - 14.15 Networking
14.15 - 15.15

Risikostyring i Finansielle virksomheder i en krisetid - 2. line of defence

v/ Direktør Økonomi og Riskostyring Birger Krøgh Nielsen, Jyske Bank

15.15 - 15.30 Networking
15.30 - 16.15

Interview som efterforsknings- og revisionsværktøj

v/ Hans Jørgen Bonnichsen, forfatter, tidl. chefkriminalinspektør

17.00 - 18.45Aktivitet
19.00Middag


TidspunktTorsdag den 31. maj 2012
07.00 - 07.45Morgen-motion, hvis man har lyst og lejlighed
09.15 - 10.00

Fælles risikoforståelse mellem forretning og revisor

v/ David Boye, Head of Enterprise Risk Management,
og Dorthe Tolborg, Koncernrevisionschef, Codan A/S koncernen

10.00 - 10.15Networking
10.15 - 11.00

Stream A-1

Oprettelse af intern revision

v/ Head of Internal Audit Kristian Bollerup, Danfoss

Stream B-1

Risici og interne kontroller kreditrisiko

v/ Statsaut. Revisor Henrik Barner, KPMG

 
11.00 - 11.15Networking 
11.15 - 12.00

Stream A-2

Revisionschefens kompetencer

v/ Revisionschef Vibeke Aggerholm, Carlsberg

Stream B-2

Risici og interne kontroller markedsrisiko

v/ Partner Jens Hoeck, Deloitte

 
12.00 - 13.00Frokost
13.00 - 13.45

Stream A-3

Whistleblower-funktionen i praksis

v/ Senior Vice President Jakob Larsen, Vestas

Stream B-3

Risici og interne kontroller Operationel risiko

v/ Partner Jens Hoeck, Deloitte

 
13.45 - 14.00 Networking 
14.00 - 14.45

Erfaringer fra arbejdet med de pengeinstitutter, der måtte overdrages til Finansiel Stabilitet

v/ Statsaut. revisor Erik Stener Jørgensen, PwC

14.45 - 15.00Networking
15.00 - 15.45Generalforsamling IIA
15.45Afslutning på årskonferencen


Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning