IIA Årskonference 2006


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmer
Undervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage før konferencen og udgør 7.100,- kr. pr. deltager.

TidspunktOnsdag den 7. juni 2006
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00Den internationale udvikling for Intern revision
v/ IIA Vice Chairman Gerald Cox 
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Trends indenfor Intern Revision
v/ statsaut. revisor Otto Winterskov, Ernst & Young
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30Revision af etiske retningslinier
v/ revisionschef Brian Christiansen, Novo Nordisk
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-1

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-1

COSO II, status
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-2

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-2

COSO II, status
18.30Middag på Hotel Comwell Borupgaard


TidspunktTorsdag den 8. juni 2006
09.00 - 10.00Tema: Krav til fremtidens revisorer
v/ Group CEO Stine Bosse, TrygVesta 
10.00 - 10.15Pause
10.15 - 11.00Ekstern revisions krav til fremtidens revisorer
v/ FSRs formand Jens Røder, PwC
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Nørby udvalgets 2005 rapport
v/ statsaut. revisor Finn L. Meyer, KPMG
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30
Finansiel A-3

Interne modeller, markedsrisici
og revision heraf
Industri B-3

Globalisering - revisions-
mæssige udfordringer
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-4

Nedskrivninger af udlån,
status for IFRS regler
Industri B-4

Begrebet interne kontroller
og test heraf
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-5

God skik regler
og revision heraf
Industri B-5

Kvalitetskontrol og krav
til efteruddannelse
17.40Udflugt og middag


TidspunktFredag den 9. juni 2006
09.00 - 09.45

Revisionsrapporter mv. fra Intern Revision
v/ vicerevisionschef Kim Stormly Hansen, Nykredit

09.45 - 10.00Pause
10.00 - 10.45Revision af besvigelser, global undersøgelse
v/ statsaut. revisor Søren Primdahl, PwC
10.45 - 11.00Pause

11.00 - 12.00

Viljen til sejr - er du klar til succes ?
v/ håndboldtræner Anja Andersen

12.00 - 12.15Afslutning på årskonferencen
12.15 - 13.00Generalforsamling 2006
13.00 - 14.00Frokost og afrejse


  • IIA president Dave Richards
  • Statsaut. revisor Otto Winterskov, Ernst & Young
  • Revisionschef Brian Christiansen, Novo Nordisk
  • FSRs formand Jens Røder, PwC
  • Statsaut. revisor Finn L. Meyer, KPMG
  • Håndboldtræner Anja Andersen
  • Statsaut. revisor Søren Primdahl, PwC
  • Vicerevisionschef Kim Stormly Hansen, Nykredit
  • m.fl.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning