Webinar: Mød en Intern Revision


Til dette ”Mød en Intern Revision”, har du mulighed for at møde Intern Revision i Novo Nordisk, som bl.a. vil præsentere deres spændende rejse med implementering af ESG revision samt deres digitale udvikling. Præsentationen vil være virtuel, gratis og på engelsk. Du vil modtage et evalueringsskema efter præsentationen – Vi sætter stor pris på ris/ros.


Inden mødestart vil deltagerne modtage en Teams invitation, og hvis man ikke har adgang til Microsoft Teams via pc eller app, vil man kunne ringe ind via det telefonnummer og møde-id der fremgår i Teams invitationen. Har man tænkt sig at ringe ind, så send en mail til glt@nykredit.dk med det telefonnummer man vil ringe ind fra.

For this ”Meet an Internal Audit”, you will have the opportunity to meet Internal Audit at Novo Nordisk, which will, among other things, present their exciting journey with the implementation of ESG auditing as well as their digital development. The presentation will be virtual via Microsoft Teams, free of charge and in English. You will receive a feedback form after the presentation – We greatly appreciate any feedback.


Before the presentation, all participants will receive a Teams invite. If you do not have access to Microsoft Teams, you will be able to call via the phone number and the meeting-ID stated in the Teams invite. If you intend to call in, please send an email to glt@nykredit.dk with the phone number you are calling from.

13.00 - 14.00 Mød Intern revision i Novo Nordisk

  • Revisionsafdelingen og deres aktiviteter, herunder hvordan de fungerer som en sparringspartner for organisationen.
  • ESG revision, herunder rejsen med implementeringen af revision af ESG kontroller og processer, samt hvilke udfordringer og muligheder de har oplevet.
  • De digitale løsninger de har implementeret og hvilke der arbejdes på for at sikre en fremtidsorienteret intern revisionsafdeling.

  • The Internal Audit function and their activities, including how they function as a sparring partner to the organization.
  • ESG audits, including the journey on implementing the audit of ESG controls and processes, as well as the challenges and opportunities they have experienced.
  • The digital solutions they have implemented, and the work related to these ensuring a future-oriented Internal Audit function.
  • Helle Bjerring Becker
  • Søren Olsen
  • Rikke Ryttergaard Andersen
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning