Persondata- og cookiepolitik

Tak fordi du bruger IIA Denmarks hjemmeside - IIA.dk. Beskyttelse af dit privatliv ligger os meget på sinde. Derfor beder vi dig om at læse nedenstående redegørelse for vores persondata- og cookiepolitik. Hvis du ikke kan acceptere vores politik på disse områder, bør du forlade IIA.dk's internetsider.

Formålet med Foreningen af Interne Revisorers persondata- og cookiepolitik er at beskytte det enkelte individ og sikre at personlige informationer behandles på en sikker og ansvarlig måde.

Vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Det kan ske ved bestilling af kurser, når du handler med os i andre sammenhænge, ved indmelding i foreningen eller ved brug af vores services. Her indsamles typisk oplysninger om navn, ansættelsessted, adresse, postnummer, e-mail og indmeldelsestidspunkt.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine personlige oplysninger hos vores databehandler, på servere med begrænset adgang og som er placeret i kontrollerede faciliteter, og sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi opbevarer kun personoplysninger der er nødvendige for at kunne administrere medlemskaber, kursusdeltagelse, deltagelse i erfa-møder mv.

Da Foreningen af Interne Revisorer (IIA Danmark) er en del af den globale IIA organisation (IIA Global), er dit medlemskab af IIA Danmark samtidigt et medlemskab af IIA Global, og IIA Danmark udveksler oplysninger om navn og e-mail med IIA Global for at kunne håndtere dit medlemskab. Ønsker du ikke at vi udveksler data med IIA Global, kan du desværre ikke være medlem af IIA Danmark.

Som medlem har du adgang til foreningens medlemsdatabase herunder navn og ansættelsessted på de øvrige medlemmer af foreningen. De øvrige medlemmer har tilsvarende adgang til dit navn, ansættelsessted mv. Vi deler ikke din og de øvrige medlemmers e-mail adresser med 3. mand bortset fra IIA Global, og medlemmerne kan heller ikke se hinandens e-mail adresser. Har man behov for at sende en mail til foreningens medlemmer, fx i forbindelse med en større spørgeskemaundersøgelse, kan man rette henvendelse til kontakt@iia.dk.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "senest opdateret" nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden.

Dine rettigheder og kontakt vedr. personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig og via hjemmesiden er det muligt at se de oplysninger foreningen har om dig. Er du i tvivl om hvor du finder dine medlemsoplysninger skal du rette henvendelse til kontakt@iia.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, men kan så ikke længere være medlem af Foreningen af Interne Revisorer, da behandling er nødvendig i forbindelse med det samtidige medlemskab af den globale IIA organisation.

Du har endvidere ret til at blive slettet fra Foreningen af Interne Revisorers databaser (Right to be erased) og ret til, at al historik om din adfærd slettes (Right to be forgotten). Personoplysninger slettes automatisk 16 måneder efter et medlemskab er udgået.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Du kan i det følgende læse vores persondatapolitik på en række specifikke områder.

Når du bliver medlem hos os, behandles følgende personoplysninger: Når du melder dig ind hos Foreningen af Interne Revisorer, har vi en række forpligtelser over for dig som medlem. Disse forpligtelser indebærer følgende:
  • Vi udveksler oplysninger med IIA Global
  • Vi fremsender mails med brugeroplysninger, indbydelser, kursustilbud mv.
  • Vi registrerer oplysninger i forbindelse med din tilmelding til foreningens uddannelsesaktiviteter
  • Vi registrerer oplysninger i forbindelse med fakturering af ydelser
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Vi opbevarer oplysninger om navn, e-mail og telefonnummer.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
  • Vi registrerer oplysningerne med dit samtykke i forbindelse med din indmeldelse hos os.

Hvor stammer dine personoplysninger fra:

  • Registrerede data stammer fra dine egne oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine personoplysninger i vores medlemssystem og i vores mailsystem.

Du har ret til at bede om at blive slettet i det omfang, vi kan overholde bogføringslovens krav til opbevaring. Du kan altid frabede dig henvendelser.

Brugerid og kodeord
Hvis du er medlem af Foreningen af Interne Revisorer har du modtaget et medlemsnr og et password sammen med øvrig medlemsinformation. Dette nummer og password er din adgang til medlemsspecifikke sider på IIA.dk. Du kan ændre dit kodeord hvis du har lyst når først du er logget på IIA.dk.

Anvendelse og opbevaring af informationer
Selvom du kun besøger IIA.dk for at læse sider eller downloade informationer vil vi automatisk gemme og opbevare visse informationer om dit besøg. For at sikre af IIA.dk er en så brugbar og effektiv informationskilde som muligt, analyserer vi information der identificerer besøgende i kategorier, såsom område og browser-type. Vi måler også, ved opsummering, antal besøgende, gennemsnitlig besøgstid og besøgte sider. Vi bruger disse statistikker til at forbedre indhold og brugbarheden af IIA.dk og informationen identificerer ikke enkelt besøgende personligt.

Informationsindhold
Alle oplysninger, som offentliggøres på vores hjemmeside, er omhyggeligt sammensat. Visse oplysninger kan være leveret af tredjepart, og ansvaret herfor er udelukkende tredjeparts, og vi kan derfor ikke stilles til ansvar for sådanne informationer. Hvis vi bliver bekendt med, at der muligvis findes ulovligt indhold eller krænkelser af tredjemands rettigheder på vores hjemmeside, vil vi naturligvis straks indlede en undersøgelse heraf og om nødvendigt fjerne det ulovlige eller krænkende indhold.

I det omfang loven tillader, fraskriver vi os enhver garanti og ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, anvendeligheden, pålideligheden og rettidigheden af oplysninger, som offentliggøres på denne hjemmeside, og for konsekvenserne af enhver handling eller beslutning, som er baseret på disse oplysninger.

Cookies
Når en besøgende derimod indtaster et medlemsnummer og password, modtaget som anført ovenfor, med det formål at logge ind på til sider der er forbeholdt medlemmer, oprettes en "cookie" på den besøgendes pc. Denne cookie - en lille tekstfil der midlertidigt lagres - husker autorisationen fra side til side således at medlemmet ikke skal logge på igen for hver side. Cookien kan ikke bruges til at undersøge harddisken på pc'en eller overføre computervirus, men bruges alene til at opbevare forskellige informationer mens besøget finder sted på IIA.dk.

For at kunne håndtere de forskellige medlemmers adgang til IIA.dk's hjemmeside, kræves det at du, hvis du er medlem, har slået cookies til i din browser.

IIA.dk er under konstant udvikling og forbedring, og vores persondata- og cookiepolitik vil derfor også udvikles i takt med inddragelse af nye teknologier til forbedring af vores service.

Senest opdateret 27.8.2023

Opsætning