Certificering

IIA Global tilbyder følgende certificeringer:

  • CIA – Certified Internal Auditor
  • CRMA - Certification in Risk Management Assurance
  • QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership

I det følgende er CIA certificeringen nærmere beskrevet.

International anerkendelse

CIA er international anerkendt som den højeste formelle dokumentation for faglig viden inden for intern revision. I USA vurderes CIA-eksamen at have samme faglige niveau som CPA (Certified Public Accountant).

Kvalifikationskrav

For at kunne deltage i CIA programmet og blive certificeret som CIA skal man i sin ansøgning dokumentere, at man opfylder en række kvalifikationskrav til bl.a. uddannelse og erhvervserfaring. Du kan læse mere om de forskellige krav her:

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/eligibility-requirements/

Det er vigtigt at notere sig, at der er 3 forskellige måder hvorpå man kan opfylde kravene til uddannelse og erhvervserfaring:

  1. Mindst en bachelorgrad, f.eks. HA/HD eller tilsvarende OG 2 års erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende. Har man en kandidatgrad kan man nøjes med
    1 års erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende. 
  2. 2 års videregående uddannelse OG 5 års bekræftet erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende
  3. 7 års bekræftet erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende.

Forberedelse til eksamen

I princippet kan man tilmelde sig eksamen uden forberedelse, men de fleste vælger at forberede sig ved at læse forskellige bøger og/eller deltage på kurser. F.eks. er der til CIA udviklet et 3-Part Learning System som hjælp til at bestå CIA eksamen. I dette Learning System er der forskellige study-tools indbygget. Det er også muligt at teste sig selv i CIA inden eksamen her:

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/exam-prep-resources/

Eksamen

Eksamen administreres af Pearson VUE, og er en såkaldt multiple-choice test der foretages på en pc enten online eller fysisk hos Microworld International, der har testcenter i Store Regnegade 26C - DK-1110 Copenhagen tlf. 70152020 .

Vedligeholdelse af certificering

For at fastholde sin certificering skal der årligt optjenes/dokumenteres Continuous Professional Education (CPE) timer. Dette kan gøres ved at deltage i kurser, skrive artikler og holde foredrag mm. om fagligt relevante emner. Du kan læse mere om dette her:

https://www.theiia.org/globalassets/site/certifications/cpe-policy/annual-certification-renewal-policy_eng_2023_v3.pdf 

Opfyldelsen af betingelserne for at opretholde sin certificering indrapporteres i Certification Candidate Management System (CCMS)

Yderligere oplysninger om certificeringer kan du finde på https://www.theiia.org/en/certifications/ 


 

Opsætning