Uddannelsesudvalget

Om udvalget
Uddannelsesudvalget er nedsat under IIA’s bestyrelse og varetager tværgående uddannelsesaktiviteter og gå-hjem møder for medlemmerne. Udvalget varetager endvidere dialog med IIA Global omkring certificeringer mv.

Udvalget varetager kontakten og afholdelsen af relevante kurser, herunder koordinationen ved hjemtagelse af kurser fra IIA-global eller lign. Udvalget arrangerer årligt en række gå-hjem-møder for IIA’s medlemmer med forskelligt skiftende temaer.

Udvalget har nedsat 3 underudvalg:

  • Årsmødeudvalget, som varetager planlægningen af foreningens årsmøde.
  • Forsikringsudvalget, som har fokus særligt på uddannelse for interne revisorer i forsikringsbranchen, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige forsikringskursusdage.
  • Penge- og Realkreditinstitutter, som har særligt fokus på uddannelse for interne revisorer i penge- og realkreditinstitutter, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige kursusdage for denne sektor.

Udvalgsmedlemmerne
Udvalget er sammensat for at få bredest mulig dækning af sektorer og virksomheder i foreningen. Udvalgets medlemmer har fordelt særlige fokusområder mellem sig, og det er altid muligt at henvende sig, hvis der er ideer eller konkrete forslag til uddannelsesaktiviteter. Skriv til kontakt@iia.dk. Udvalget har pt. følgende sammensætning:

Pia Sønderlund Nielsen

Koncernrevisionschef

Finansministeriet

Formand for udvalget. Koordinering med hjemmeside.

Louise Kildegaard

Internal Audit Manager

Saxo Bank

Michal Wolowicz

Auditor

Danske Bank A/S

Palle Mortensen

Revisionschef

PenSam

Underudvalg for Forsikring.

Pia Stonor Dyrholm Groot

Senior Audit Manager

Danske Bank A/S


Læs mere om udvalget og underudvalgene her

Opsætning