Møde i Cybersikkerhedsudvalget

Den 30. marts 2023 deltog jeg, som repræsentant for IIA, for første gang i møde i Cybersikkerhedsudvalget. Øvrige udvalgsmedlemmer er primært repræsentanter for de store eksterne revisionshuse.

Agendaen bestod helt naturligt, primært af emner der understøtter ekstern revisor, herunder blandt andet områder hvor erklæringsafgivelse kan være relevant samt forskellige faglige emner, med relevans for branchen.

Som modtager af en del erklæringer udarbejdet af eksterne revisorer giver det god mening at have yderligere indsigt i de overvejelser der ligger til grund for omfang, dybde og øvrige formater. Endvidere er der en stram governance for udvalget, da udvalgsmål i FSR regi skal godkendes på overordnet niveau. Som supplement sker der en tæt koordinering med de øvrige FSR udvalg.

Det er min generelle vurdering at IIA kan få stor glæde af vores plads i udvalget, både med hensyn til at gøre vores holdninger tilgængelige, men også for at opsamle viden som under alle omstændigheder vil påvirke vores hverdag. Samtidig er FSR også interesseret i hvad der sker i IIA regi, da det er et område man både metodisk og forretningsmæssigt er relateret til.  

Er der interesse for at efterprøve emner eller problemstillinger indenfor Cybersikkerhed er man velkommen til at række ud her - eller direkte til undertegnede.