Tak

Årsmødet 2024 er afsluttet og en stor tak til årsmødeudvalget

I formandens replik på årsmødet takkede jeg alle de gode kræfter der bidrager i foreningen men jeg glemte årsmødeudvalget !

Dette års program ramte virkelig tidens trend med ESG og AI. En meget stor succes som løftede mit vidensniveau !

Så en forsinket stor tak til årsmødeudvalget.


Formanden