Hvad skal der til for at overholde de nye IIA-standarder?

IIA Global har udgivet et dokument, som beskriver de væsentligste ændringer i de nye IIA-standarder.

Det er et overkommeligt dokument på 20 sider, som for hver af de væsentligste ændringer giver et bud på, hvordan man implementerer ændringerne, og hvordan man dokumenterer implementeringen.

Et eksempel på dokumentets indhold er det faktum, at der i de nye IIA-standarder er indskrevet, at en intern revisor skal udvise mod (courage). Vedrørende implementering af dette krav anbefaler IIA, at det er et specifikt element i medarbejderevalueringer og MUS-samtaler, og at det dokumenteres som en del af disse handlinger.

Eksemplet viser, at generelt er ændringerne af IIA-standarderne ikke en væsentlig ændring af professionen som sådan, men mere en modernisering – altså en opdatering af standarderne, så de reflekterer, hvad vi som interne revisorer allerede gør i dag. Dog kan der være nogle ting, som vi lige skal strukturere og dokumentere lidt bedre.

Jeg kan varmt anbefale, at man tager fat i dokumentet og lige overvejer, om det giver inspiration til justeringer af ens funktionsadskillelse, politik eller revisionsproces.

I finder dokumentet her:

https://www.theiia.org/en/standards/2024-standards/global-internal-audit-standards/free-documents/conformance-readiness-assessment-tool/