Boost eller udvid din teoretiske viden!

Vi kender det alle sammen – en gang imellem er man måske lidt i tvivl om hvordan IIA/IPPF standarderne skal tolkes eller også har man brug for en hurtig ”opfriskning” af metodik. Det kan også være, at der er brug for lidt nye vinkler og inspiration til, hvordan vi kan udfører vores daglige arbejde.

Nu har du mulighed for, at udvide din horisont og viden gennem forskellige videoer!

Når du er logget på IIAs hjemmeside har du nu adgang til følgende undervisningsvideoer fra valgfaget Intern Revision på CBS, som er stillet venligt til rådighed af Birgitte Rousing Svenningsen og Kim Klarskov Jeppesen.

De første 2 videoer om ’Three lines of defence’ og ’IPPF’ kan findes her:
https://www.iia.dk/default.asp?menuitem=14&sektion=123

Derudover har IIA global også relevante podcasts og videoer som er værd at tage et kig på:
https://www.theiia.org/en/resources/Podcasts-and-Video-from-The-IIA/

Vi håber, at videoerne kan bruges som en god drøftelse i jeres team, f.eks. kan et emne til et afdelingsmøde være "Three lines of defense”, og hvordan dette er implementeret i jeres organisation eller om I bruger "IPPF'erne” og hvordan.
På denne måde kan teori pludselig få en mere brugbar effekt, når man sammen kan perspektivere og diskutere. Dette kan også bidrage til medarbejderes mulighed for medindflydelse med gode ideer til hvordan processer i teamet evt. kan gøres lidt anderledes.

Hvis disse videoer bliver set og det viser sig, at der er en interesse for flere, har vi mulighed for at linke til flere undervisningsvideoer fra CBS om f.eks. emnerne "Enterprise Risk Management (COSO)", "Fraud Risk Management", "IT technology and control" samt ’Stikprøver i test af kontroller’.

Vi håber i hvert fald, at I aktivt kan bruge videoerne - uagtet erfaringsniveau.

Giv os gerne feedback på videoerne i kommentarfeltet og hvordan du ser, at du kan bruge dem i din hverdag!