Copyright

© Foreningen af Interne Revisorer (IIA Denmark)

Foreningen af Interne Revisorer tillader følgende anvendelse af web-siden:

Det er tilladt at kopiere og distribuere web-siden og dens indhold, såfremt følgende forudsætninger er opfyldte:

1. Formålet skal være at sprede information og må ikke have kommercielt sigte.
2. Denne tekst skal vedlægges i sin helhed ved enhver kopi.

Det er ikke tilladt at fremstille computer-baserede kopier af web-siden, dog med undtagelse af en sådan kopiering, der er nødvendig for at kunne læse indholdet af web-siden.

Bemærk at dele af web-siden (f.eks.: billeder, tekster, mønster, lyd eller idé) kan være omfattet af andre rettigheder.

Ansvar for indhold

Foreningen af Interne Revisorer fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under www.iia.dk eller web-sidens relaterede dokumenter.

Links

Visse link fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører Foreningen af Interne Revisorer og som Foreningen af Interne Revisorer ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af Foreningen af Interne Revisorer foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links skal alene opfattes som en service fra Foreningen af Interne Revisorer.

Kontakt

Skulle der i forbindelse med ovenstående opstå tvivl eller spørgsmål, bør De henvende Dem til Foreningen af Interne Revisorer på kontakt@iia.dk

Opsætning