Udvalg

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg for at målrette og effektivisere foreningens arbejde såvel overfor medlemmer som overfor branchens interessenter.
Disse udvalg består alle af medlemmer fra Foreningen af Interne Revisorer og deltagerantallet varierer. Der kan være nedsat underudvalg.

Der er pt. etableret følgende udvalg:

Redaktionsudvalget for INFO
Uddannelse og medlemsmøder
    Uddannelsesudvalg forsikring
    Uddannelsesudvalg penge- og realkreditinstitutter
    Årsmødeudvalg
Sektor: Finansielle
    Fagligt udvalg for SIFI-institutter
    Finanstilsynets Rådgivende Revisionsudvalg
Sektor: Industri mv.
Sektor: Offentlige
Hjemmesiden
    Udvalg for nyhedsbreve


Opsætning