Uddannelsesudvalget

Om udvalget
Uddannelsesudvalget er nedsat under IIA’s bestyrelse og varetager tværgående uddannelsesaktiviteter og gå-hjem møder for medlemmerne. Udvalget varetager endvidere dialog med IIA Global omkring certificeringer mv.

Udvalget varetager kontakten og afholdelsen af relevante kurser, herunder koordinationen ved hjemtagelse af kurser fra IIA-global eller lign. Udvalget arrangerer årligt en række gå-hjem-møder for IIA’s medlemmer med forskelligt skiftende temaer.

Udvalget har nedsat 3 underudvalg:

  • Årsmødeudvalget, som varetager planlægningen af foreningens årsmøde.
  • Forsikringsudvalget, som har fokus særligt på uddannelse for interne revisorer i forsikringsbranchen, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige forsikringskursusdage.
  • Penge- og Realkreditinstitutter, som har særligt fokus på uddannelse for interne revisorer i penge- og realkreditinstitutter, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige kursusdage for denne sektor.

Udvalgsmedlemmerne
Udvalget er sammensat for at få bredest mulig dækning af sektorer og virksomheder i foreningen. Udvalgets medlemmer har fordelt særlige fokusområder mellem sig, og det er altid muligt at henvende sig, hvis der er ideer eller konkrete forslag til uddannelsesaktiviteter. Udvalget har pt. følgende sammensætning:

Pia Sønderlund Nielsen

Koncernrevisionschef

Finansministeriet

Formand for udvalget. Koordinering med hjemmeside.

Heino Hansen

Internal Audit Manager

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

CIA-certificeringer og koordination med INFO. Webinarer. Årsmøde

Morten Vilstrup Olesen

Chief Business Risk Manager

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Palle Mortensen

Revisionschef

PenSam

Underudvalg for Forsikring.

Pia Stonor Dyrholm Groot

Audit Manager

Danske Bank A/S


Læs mere om udvalget og underudvalgene her

Opsætning