Uddannelsesudvalget

Om udvalget
Uddannelsesudvalget er nedsat under IIA’s bestyrelse og varetager tværgående uddannelsesaktiviteter og gå-hjem møder for medlemmerne. Udvalget varetager endvidere dialog med IIA Global omkring certificeringer mv.

Udvalget varetager kontakten og afholdelsen af relevante kurser, herunder koordinationen ved hjemtagelse af kurser fra IIA-global eller lign. Udvalget arrangerer årligt en række gå-hjem-møder for IIA’s medlemmer med forskelligt skiftende temaer.

Udvalget har nedsat 3 underudvalg:

  • Årsmødeudvalget, som varetager planlægningen af foreningens årsmøde.
  • Forsikringsudvalget, som har fokus særligt på uddannelse for interne revisorer i forsikringsbranchen, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige forsikringskursusdage.
  • Penge- og Realkreditinstitutter, som har særligt fokus på uddannelse for interne revisorer i penge- og realkreditinstitutter, og som varetager planlægningen og afholdelsen af 1-2 årlige kursusdage for denne sektor.

Udvalgsmedlemmerne
Udvalget er sammensat for at få bredest mulig dækning af sektorer og virksomheder i foreningen. Udvalgets medlemmer har fordelt særlige fokusområder mellem sig, og det er altid muligt at henvende sig, hvis der er ideer eller konkrete forslag til uddannelsesaktiviteter. Skriv til kontakt@iia.dk. Udvalget har pt. følgende sammensætning:

Pia Stonor Steffensen

Head of GIA Strategy and Operations

Danske Bank

Louise Kildegaard

Internal Audit Manager

Saxo Bank

Mathias Kappel

SAMPENSION

Michal Wolowicz

Senior Auditor, CIA

Danske Bank


Læs mere om udvalget og underudvalgene her

Opsætning