Vilkår og betingelser

Hvem kan deltage ?

Medlemmer af foreningen kan tilmelde sig kurser, temadage, gå-hjem møder og årsmøder.

Tilmelding

Tilmelding sker elektronisk via IIA's hjemmeside www.iia.dk. Man skal være logget på som medlem og man skal have registreret en e-mail-adresse for at kunne tilmelde sig elektronisk.

På foreningens hjemmeside fremgår kursuskataloget med de aktuelle planlagte kurser, gå-hjem møder, temadage eller årsmøder med angivelse af en farvemarkering der viser deltagerstatus (ledige pladser, overtegnet, venteliste)

Er et kursus, gå-hjem møde, temadag eller årsmøde overtegnet, kommer man automatisk på venteliste. Foreningen sørger for at flytte fra ventelisten til deltagerlisten hvis der er mulighed for dette. I så fald modtager man en e-mail herom.

For hvert kursus, gå-hjem møde, temadag eller årsmøde er der fastsat en tilmeldingsfrist. Sker tilmeldingen efter tilmeldingsfristen, kommer man automatisk på venteliste. Foreningen sørger for at flytte fra ventelisten til deltagerlisten hvis der er mulighed for dette. I så fald modtager man en e-mail herom.

Inden tilmelding skal man acceptere disse vilkår og betingelser.

Som kvittering på tilmeldingen modtager man en mail med tilmeldingsoplysningerne, herunder om man er placeret på venteliste.

Afbud

Inden tilmeldingsfristen
Medlemmet skal selv slette sin tilmelding via hjemmesiden.


Efter tilmeldingsfristen
Medlemmet kan ikke længere slette sin egen tilmelding via hjemmesiden og skal kontakte foreningen på kontakt@iia.dk. Foreningen sørger for at slette tilmeldingen, dog jf. afsnittet herunder om "Pris og betaling".

Aflysning

Aflyses et kursus, gå-hjem møde, temadag eller årsmøde sørger foreningen for at orientere deltagerne herom.

Pris og betaling

For hvert kursus oplyses en pris. Med mindre andet er angivet, udsendes faktura efter kursets afholdelse.

Der opkræves ikke deltagergebyr hvis deltagerens afbud er registreret inden tilmeldingsfristen.

Er et afbud registreret efter tilmeldingsfristen, opkræves deltagergebyr, medmindre en anden, evt. fra ventelisten, overtager pladsen.

Der opkræves ikke deltagergebyr hvis der sker aflysning af kursus eller årsmøder.

Ikrafttræden

Disse vilkår træder i kraft pr. 10.3.2017

Opsætning