Slide background

ECIIA - European Banking Forum 2024

European Banking Forum 2024
Slide background

LÆS DET SENESTE NUMMER AF INFO

Slide background

BLIV MEDLEM

750 DKK/ÅR

(Gratis for studerende)

Slide background

TJEK FORENINGENS GRUPPE PÅ LINKEDIN

nyborg

NETWORKING

Seneste nyheder og blogs

Tak

Årsmødet 2024 er afsluttet og en stor tak til årsmødeudvalget

Kommende kurser og møder

0% 0

Kursus for forsikringsrevisorer

Sted: Forsikringsakademiet A/S
Tid: Kl. 09.00-16.00

Formål


Formålet med foreningen er at styrke udviklingen inden for intern revision gennem deling af viden og ideer på det uddannelsesmæssige, etiske og professionelle plan. Formålet opnås via medlemsmøder og ved at udvikle og tilbyde kurser og mulighed for erfaringsudveksling til medlemmerne. Foreningen repræsenterer interne revisorer i private og offentlige virksomheder / organisationer og er medlem af The Institute of Internal Auditors (IIA Inc.) som globalt har mere end 200.000 medlemmer. Mere information om IIA er tilgængelig via: http://www.global.theiia.org

Definition på intern revision


Intern revision er en uafhængig, objektiv bekræftelses- og rådgivningsfunktion som har til hensigt at tilføre merværdi og forbedre organisationens drift. Den bidrager til at organisationen opnår sine målsætninger ved at benytte en systematisk og struktureret metode til at evaluere og forbedre effektiviteten og hensigtsmæssigheden af organisationens processer for risikostyring, kontrol og governance.

Fordele ved medlemskab


Blandt andet deltagelse i netværk, kompetenceudvikling og videndeling inden for fagområdet intern revision. Foreningens blad INFO med aktuelt nyt og faglige artikler. INFO udkommer i elektronisk form 3 gange om året. Mulighed for adgang til den elektroniske udgave af det velansete internationale fagtidsskrift: "The Internal Auditor" (Link) der udkommer 6 gange om året.

Opsætning