Certificering

IIA Global tilbyder følgende certificeringer:

  • CIA – Certified Internal Auditor
  • CRMA - Certification in Risk Management Assurance
  • QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership

Du kan læse mere om de enkelte certificeringer her

I det følgende er CIA certificeringen nærmere beskrevet.

International anerkendelse

CIA er international anerkendt som den højeste formelle dokumentation for faglig viden inden for intern revision. I USA vurderes CIA-eksamen at have samme faglige niveau som CPA (Certified Public Accountant).

Kvalifikationskrav

For at kunne deltage i CIA programmet og blive certificeret som CIA skal man i sin ansøgning dokumentere, at man opfylder en række kvalifikationskrav til bl.a. uddannelse og erhvervserfaring. Du kan læse mere om de forskellige krav her:

https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx

Det er vigtigt at notere sig, at der er 3 forskellige måder hvorpå man kan opfylde kravene til uddannelse og erhvervserfaring:

  1. Mindst en bachelorgrad, f.eks. HA/HD eller tilsvarende OG 2 års erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende. Har man en kandidatgrad kan man nøjes med
    1 års erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende. 
  2. 2 års videregående uddannelse OG 5 års bekræftet erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende
  3. 7 års bekræftet erhvervserfaring inden for intern revision eller tilsvarende.

I følgende dokument er måderne 2 og 3 nærmere beskrevet, herunder de supplerende oplysninger der skal vedlægges ansøgningen:

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf

Forberedelse til eksamen

I princippet kan man tilmelde sig eksamen uden forberedelse, men de fleste vælger at forberede sig ved at læse forskellige bøger og/eller deltage på kurser. F.eks. er der til CIA udviklet et 3-Part Learning System som hjælp til at bestå CIA eksamen. I dette Learning System er der forskellige study-tools indbygget. Det er også muligt at teste sig selv i CIA inden eksamen her:

https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx

Eksamen

Eksamen administreres af Pearson VUE, og er en såkaldt multiple-choice test der foretages på en pc. Ved tilmelding til eksamen skal man henvende sig til Global Knowledge, Emma Rise på 

emma.rise@globalknowledge.dk eller 4488 1804.

Vedligeholdelse af certificering

For at fastholde sin certificering skal der årligt optjenes/dokumenteres Continuous Professional Education (CPE) timer. Dette kan gøres ved at deltage i kurser, skrive artikler og holde foredrag mm. om fagligt relevante emner. Du kan læse mere om dette her:

https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CPE-Policy.pdf 

Opfyldelsen af betingelserne for at opretholde sin certificering indrapporteres i Certification Candidate Management System (CCMS) og en vejledning til CCMS kan findes her:

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/CCMS-Candidate-User-Guide.pdf?bcsi_scan_caaeaecdb34b3c7e=75H0I7d9QFs1h8BssxUG1VKYp/wnAAAAQhZGLA==&bcsi_scan_filename=CCMS-Candidate-User-Guide.pdf

The Institute of Internal Auditors will be launching a new certification candidate management system (CCMS) in the first half of 2019, and there is a critical action for you to complete to ensure a smooth transition.

The first time you use the new CCMS, it will require you to use your primary email address as your user name to log in. If the system does not already have an active email listed as your primary email, you will not be able to log in.

Yderligere oplysninger om certificeringer kan du finde på https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx 


 

Opsætning