Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på foreningens generalforsamling som finder sted på årsmødet, der normalt afholdes hvert år i maj eller juni måned.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens forretningsorden kan læses her.

Bestyrelsen har pt. følgende sammensætning:

Jesper Siddique Olsen

Senior Vice President

Danske Bank

Formand

Michael Ravbjerg Lundgaard

Revisionschef

DSB

Næstformand

Vibeke Arnholst

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Sekretær

Mette Andersen

Intern Revisionschef

Lån & Spar Bank

Bestyrelsesmedlem

Johan Bogentoft

Partner, CIA, CISA, CGEIT

PwC

Bestyrelsesmedlem

Christoffer Max Jensen

Revisionschef

Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsesmedlem

Kim Klarskov Jeppesen

Professor

CBS - Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Rousing Svenningsen

Nordisk Revisionschef, CIA, CISA

Ekspres Bank A/S

Bestyrelsesmedlem

Tobias Zorde

Nykredit

Bestyrelsesmedlem

Morten Bendtsen

Koncernrevisionschef

Alm. Brand

Kasserer

Opsætning