Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på foreningens generalforsamling som finder sted på årsmødet, der normalt afholdes hvert år i maj eller juni måned.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens forretningsorden kan læses i en dansk version her her og i en engelsk version her.

Bestyrelsen har pt. følgende sammensætning:

Morten Bendtsen

Koncernrevisionschef, CIA

Alm. Brand Group

Formand

Christoffer Max Jensen

Koncernrevisionschef, CIA, CFSA

Arbejdernes Landsbank

Næstformand

Steve Steyn

Head of Audit

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Sekretær

Mette Andersen

Intern Revisionschef

Lån & Spar Bank

Bestyrelsesmedlem

Kristian Ehrenreich Hansen

Partner

Deloitte

Bestyrelsesmedlem

Claus Sonne Linnedal

Audit Director, Senior Vice President

Danske Bank A/S

Bestyrelsesmedlem

Michael Ravbjerg Lundgaard

Revisionschef

DSB

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Rousing Svenningsen

Nordisk Revisionschef, CIA, CISA

Ekspres Bank A/S

Bestyrelsesmedlem

Tobias Zorde

Afdelingsdirektør

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Bestyrelsesmedlem

Per G Ventzel

Revisionschef, CIA

ATP

Kasserer

Opsætning