Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Redaktionsudvalget for INFO

Opgaver/ansvar
Udvalget har til opgave at forestå redaktionen og udarbejdelsen af medlemsbladet INFO, der udkommer i elektronisk form tre gange om året, normalt i april, september og december.

Bladet skal være med til at sikre, at medlemskredsen og andre interesserede holdes løbende opdateret omkring den faglige udvikling indenfor revision, herunder i særdeleshed intern revision. Det tilstræbes tillige at dække særlige danske forhold, som ikke vil være dækket af Internal Auditor. Bladet er samtidig med til at orientere generelt om foreningens virke og aktiviteter for medlemmerne.

Udvalget sammensættes således at det repræsenterer de sektorer, som foreningens medlemmer arbejder i.

Redaktionsudvalget vurderer løbende, om bladets artikler skal bringes i andre medier.
Redaktionen holder 4-6 møder om året. Artikler påskønnes normalt med 2-3 flasker vin.
IIA DKs medlemmer kan vederlagsfrit få indrykket jobannoncer i INFO.
Synspunkter, der kommer til udtryk i bladet behøver ikke nødvendigvis at svare til bestyrelsens opfattelse eller være udtryk for foreningens officielle standpunkt.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.Du kan kontakte udvalget på redaktionen@iia.dk.

4 medlemmer i udvalget:
Chief Consultant, CIA, CISA Birgitte Rousing Svenningsen, BDO
statsaut. revisor Lars Geisler, Nykredit
Martin Tripax, Deloitte
Sherko Mesbah-Babamiri, Nordea

Underudvalg:
  Ingen medlemmer

Opsætning