Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Finanstilsynets Rådgivende Revisionsudvalg


3 medlemmer i udvalget:
Revisionschef Christoffer Max Jensen, ATP
Chief Audit Executive Dorthe Tolborg, Danske Bank
Lars Maagaard, Nykredit

Opsætning