Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Uddannelsesudvalg penge- og realkreditinstitutter

Opgaver/ansvar

3 medlemmer i udvalget:
Revisionschef Christoffer Max Jensen, ATP
Senior Audit Manager Lars Bo Larsson, Nykredit
Audit Director, CIA Per G Ventzel, Danske Bank

Opsætning