Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Udvalg for nyhedsbreve

Opgaver/ansvar

Udvalget varetager udgivelsen af foreningens nyhedsbrev, der udgives elektronisk. Første udgivelse var 27. august 2013. Det er hensigten at udkomme ca. hver 2.-3. måned.

Medlemmerne har mulighed for at komme med forslag til bidrag via nyhedsmail@iia.dk .

Formålet med nyhedsbrevet er at levere en hurtig og overskuelig oversigt over de mest relevante og interessante nyheder og artikler for interne revisorer i Danmark.  De udvalgte nyheder og artikler kan tilgås direkte via links i nyhedsbrevet.

Udvalget foretager årligt en evaluering af konceptet, udgivelsesfrekvens mv. og indstiller eventuelle ændringer til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget bag nyhedsbrevet har repræsentanter fra interne revisionsafdelinger i den finansielle sektor, den offentlige sektor og øvrige private virksomheder.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.


 


2 medlemmer i udvalget:
Hr. Ask Ransdal Haugegaard, Forsvarsministeriets Interne Revision
Afdelingsdirektør Tobias Zorde, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Opsætning