Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Sektor: Finansielle

Opgaver/ansvar
Udvalget for den finansielle sektor har til opgave at behandle branchespecifikke forhold for medlemmer ansat i den finansielle sektor.

Udvalget skal varetage medlemmernes interesser i forhold til lovgivning mv. fra Finanstilsynet samt anden specifik lovgivning/vejledninger vedrørende revision i finansiel sektor.

Udvalget skal endvidere varetage medlemmernes interesser i forhold til interesseorganisationer i den finansielle sektor herunder Finans Danmark, Forsikring & Pension, Danske Revisorer m.fl.

Efter behov kan udvalget gennemføre branchespecifikke uddannelsesaktiviteter i samarbejde med foreningens uddannelsesudvalg. Til brug for dette arbejde kan udvalget nedsætte underudvalg efter behov.

Udvalget udarbejder udkast til høringssvar til de love og bekendtgørelser, som udsendes i høring og som har en betydning for foreningen IIA og dens medlemmer. Høringssvar afgives af IIA’s formand og Formanden for Udvalget for den finansielle sektor. Formand for Udvalget for den finansielle sektor kan uddelegere opgaven til andet medlem af udvalget, såfremt dette skønnes mest hensigtsmæssigt.

Udvalget revurderer en gang årligt indholdet af dette kommissorie og foretager nødvendige tilpasninger. Det opdaterede kommissorie fremsendes til IIA’s formand, som fremlægger til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde


7 medlemmer i udvalget:
Revisionschef Christian Gudbergsen, Spar Nord
Koncernrevisionschef, CIA, CFSA Christoffer Max Jensen, Arbejdernes Landsbank
Jens Galsgaard, Tryg
Karsten Dahl, Jyske Bank
Revisionschef Kurt Birk, Sparekassen Danmark
Lars Maagaard, Nykredit
Revisionschef Poul-Erik Winther, Sydbank

Underudvalg:

  Finanstilsynets Rådgivende Revisionsudvalg
  Koncernrevisionschef, CIA, CFSA Christoffer Max Jensen, Arbejdernes Landsbank
   Lars Maagaard, Nykredit

  Fagligt udvalg for SIFI-institutter
  Revisor Britta Skærup Nielsen, Spar Nord
  Seniorspecialist Christine Mønsted, Nykredit
  Senior Audit Manager Jesper Olsen, Danske Bank A/S
   Karsten Dahl, Jyske Bank
  Afdelingschef Lars Hansen, Sydbank
  Intern revisor Michelle Rohde Pedersen, Arbejdernes Landsbank
   Mie K. Bolt Therkelsen, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Opsætning