Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Hjemmesiden

Opgaver/ansvar

Hjemmesideudvalget har til opgave at behandle forhold i relation til foreningens hjemmeside.

Foreningens hjemmeside er et vigtigt omdrejningspunkt i foreningens arbejde med videndeling, medlemshåndtering, uddannelse, netværk mm. og udvalget varetager opgaven at sikre, at hjemmesiden til stadighed opfylder dette, med fokus på optimal brugervenlighed.

Udvalget holder mindst 2 møder om året og behandler indkomne forslag fra medlemmer, bestyrelse mv. og vurderer løbende behovet for udvikling af funktionaliteter på hjemmesiden.

For at sikre en sammenhæng til foreningens medlemsblad INFO, skal mindst et udvalgsmedlem være medlem af Redaktionsudvalget for INFO.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.


4 medlemmer i udvalget:
Hr. Ask Ransdal Haugegaard, Forsvarsministeriets Interne Revision
Seniorspecialist Glenn Thunø, Nykredit
Koncernrevisionschef Louise Claudi Nørregaard, PFA Pension
Afdelingsdirektør Tobias Zorde, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Underudvalg:
  Ingen medlemmer

Opsætning