Kursus for forsikringsrevisorer


Formålet med undervisningen er at give deltagerne en teoretisk og praktisk orienteret undervisning inden for forsikringsvirksomhed og tilknyttede forretningsområder.


TidIndholdForedragsholder
09.05-09.50

Overgang til Lov om Forsikringsvirksomhed

 • Betydningen for revisor
 • Nogle særlige opmærksomhedspunkter
PwC
09.50-10.05Pause - med forplejning
10.05-11.20

Genforsikringsmarkedet i 2024

 • Er genforsikringsmarkedet effektivt og robust?
 • Er de klar til klimaudfordringerne?

Jacob Lietmann
Aon Nordic

11.20-11.35Pause
11.35-12.45

Revision af ESG

 • Hvordan samarbejder IR/ER om ESG-revision
 • Er der en optimal fordeling mellem IR/ER
  Erfaringer med insourcede konsulenter

Morten Bendtsen
Alm. Brand
Lars Skovsende
Topdanmark

12.45-13.30Frokost
13.30-14.30

Opdatering på lovgivningen

 • Lov om Forsikringsvirksomhed
 • Regnskabsbekendtgørelsen
 • Revisionsbekendtgørelse
 • CSRD
 • DORA

Anne Barrett & kollega
F&P

14.30 -14.45Pause - med forplejning
14.45-16.00

Et kig ind i AI-glaskuglen

 • Påvirkning på produkter – skadesforsikring
 • Påvirkning på produkter – Liv og pensionsforsikring
 • Påvirkning på selskabernes drift

Jette Lunding Sandquist & Kollega
PwC

 • Morten Bendtsen, Alm. Brand 
 • Lars Skovsende, Topdanmark
 • Anne Barrett, F&P
 • ????, F&P
 • Jette Lunding Sandquist, PwC
 • ?????, PwC
 • ?????, PwC
 • Jacob Lietmann, Aon Nordic
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning