IIA Generalforsamling 2024


IIA afholder ordinær generalforsamling via Microsoft Teams. Indkaldelse mv. sendes ca. 14 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen:


  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af årsrapport (hent årsrapport)
  • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Behandling af fremsatte forslag
  • Eventuelt.

Se den udsendte indkaldelse med dagsorden.

IIAs bestyrelse

Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning