Mød en Intern Revision - Oxfam Danmark


Oxfam Danmark vil bl.a. præsentere hvordan det er at være en intern revision i en lille, men global non-profit organisation som bekæmper ulighed og insisterer på, at alle mennesker har ret til et liv uden fattigdom og uretfærdighed. Forandring skabes ved at styrke det enkelte menneskes rettighed til viden og uddannelse.

Præsentationen vil være virtuel, gratis og på engelsk. Du vil modtage et evalueringsskema efter præsentationen - Vi sætter stor pris på ris/ros og nye input.

NB! Inden mødestart vil deltagerne modtage en Teams invitation, og hvis man ikke har adgang til Microsoft Teams via pc eller app, vil man kunne ringe ind via det telefonnummer og møde-id der fremgår i Teams invitationen. Har man tænkt sig at ringe ind, så send en mail til glt@nykredit.dk med det telefonnummer man vil ringe ind fra.

Oxfam Denmark, will, among other things, present what it is like to be an internal audit in a small but global non-profit organization that fights inequality and insists that all people have the right to a life free of poverty and injustice. Changes are created by strengthening the individual's right to knowledge and education.

The presentation will be virtual, free of charge and in English. You will receive a feedback form after the presentation - We greatly appreciate any feedback.

N.B! Before the presentation, all participants will receive a Teams invite. If you do not have access to Microsoft Teams, you will be able to call via the phone number and the meeting-ID stated in the Teams invite. If you intend to call in, please send an email to glt@nykredit.dk with the phone number you are calling from.

Oxfam Danmark
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning