Kursus for forsikringsrevisorer


Formålet med undervisningen er at give deltagerne en teoretisk og praktisk orienteret undervisning inden for forsikringsvirksomhed og tilknyttede forretningsområder.


TidIndholdForedragsholder
09.05-10.05Velkommen til den finansielle sektor
Overblik over lovgivningen for forsikringsvirksomheder
Lars Skovsende
Intern revision
Alan Matthias Wad og Maria Rytter B. Kristensen
Koncerncompliance 
Topdanmark
10.05-10.25Pause - med forplejning
10.25-11.40

DORA (digital Operational Resilience Act), herunder krav til

 • Hvem er omfattet er DORA, hvad er omfattet og hvilke funktioner vil typisk blive påvirket
 • Vores erfaringer med tilrettelæggelse og implementering af kompleks finansiel lovgivning
 • Samspillet mellem de 3 forsvarslinjer.

Morten Hofmann

Paw Nyby

PwC

11.40-12.00Pause
12.00-13.00

Revisors tilgang til en review erklæring for ESG

 • Hvilken dokumentation forventes at foreligge?
 • Praktiske eksempler

Lars Fermann

EY

13.00-14.00Frokost
14.00-15.00

Administration af unoterede kapitalandele

 • due dilligence-processen
 • løbende overvågning i back office/risikostyring
 • grænseflader til risikostyringsfunktionen

Michael Thurø Larsen

Deloitte

Jacob Høgh Madsen Kromann

Reumert

15.00 -15.15Pause - med forplejning
15.15-16.00

Cyberrisiko - forsikring

 • Hvad dækker en cyberforsikring
 • Hvilke krav stilles der til virksomhedens kontrolmiljø

Andreas Kirchbaum

TopDanmark


 • Lars Skovsende, Intern revision, Topdanmark
 • Alan Matthias Wad, Koncerncompliance, Topdanmark
 • Maria Rytter B. Kristensen, Koncerncompliance, Topdanmark
 • Morten Hofmann Paw Nyby, PwC
 • Lars Fermann, EY
 • Michael Thurø Larsen, Deloitte 
 • Jacob Høgh Madsen, Kromann Reumert
 • Andreas Kirchbaum, TopDanmark
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning