Priser og vilkår

Pris

Som en del af medlemskabet kan man få vist en jobannonce på hjemmesiden eller i medlemsbladet INFO. Vil du oprette en jobannonce, skal du klikke her for nærmere detaljer om oprettelse af jobannoncer.

Ønskes en jobannonce fjernet før udløb, skal der ske henvendelse til foreningen herom.

Vilkår

Ved anvendelse af jobannoncering på hjemmesiden er de indforstået med vores 'Privatlivspolitik'.

De må ikke sende os vedhæftede filer, som indeholder orm eller virus.

De oplysninger, De sender os, må ikke være unøjagtige, medføre brud på ophavsret, varemærker eller andre immaterielrettigheder, være i strid med lovgivningen, konkurrencelovgivningen eller andre relevante bestemmelser, officielle bestemmelser, tredjemands rettigheder generelt eller god moral ("ulovligt indhold"). De er indforstået med at holde os skadesløs for ethvert krav, som måtte blive rejst mod os som følge af, at De ikke har sørget for at undgå ulovligt indhold i de oplysninger, De leverer.

Opsætning