IIA Årskonference 2009


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage
før konferencen og udgør 7.500,- kr. pr. deltager.

Giv venligst besked om specielle forholdsregler (alle værelser på Munkebjerg Hotel er røgfrie)

TidspunktMandag den 25. maj 2009
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00Udviklingen i den finansielle sektor
  v/adm. direktør, Lasse Nyby, Spar Nord
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30

Den finansielle krise
  v/professor, dr.merc, Finn Østrup, CBS

12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30Revisionskomiteer
  v/statsaut. revisor, Erik Holst Jørgensen, Deloitte
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00

Finansiel A-1

Nyt fra Finanstilsynet
v/kontorchef, Lars Østergaard, Finanstilsynet

Øvrige B-1

Revision af værdigrundlag og ledelsessystemer
v/facilitator Charlotte Devantie Olesen, Novo Nordisk

16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00

Aktuelt vedrørende besvigelser
  v/professor, Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet

17.30Udflugt og middag


TidspunktTirsdag den 26. maj 2009
09.00 - 10.00

Forventinger til revisor
  v/advokat, N.E. Nielsen, Bech-Bruun

10.00 - 10.15Pause
10.15 - 11.00

God Corporate Governance 
  v/statsaut. revisor, Finn L. Meyer, KPMG

11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Erfaringer fra revisionskomiteen i DONG
  v/Formand for revisionskomiteen i Dong, Lars Nørby Johansen
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30

Finansiel A-2

Revision af SDO/SDRO
v/manager, Anne Kristensen, Danske Bank

Øvrige B-2

Risk Management
v/senior director, Hans Læssøe, Lego System og manager, Annette Schütt Fiig, Novo Nordisk

14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00

Finansiel A-3

Revision af likviditetsberedskab
v/afdelingsdirektør, Lars Bo Jeppesen, Danske Bank

Øvrige B-3

Risk Management
v/senior director, Hans Læssøe, Lego System og manager, Annette Schütt Fiig, Novo Nordisk
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00

Finansiel A-4

Revision af illikvide aktiver
v/Audit Manager, Lars Winther Nykredit og partner, Per Rolf Larsen, Deloitte

Øvrige B-4

Making sure your Internal Audit department adds value
v/vice president, Vibeke Aggerholm, Carlsberg

18.30Festmiddag på Munkebjerg Hotel


TidspunktOnsdag 27. maj 2009
09.00 - 09.45

Det store ejendomsspil 
  v/journalisterne, Thomas G. Svane og Niels Sandøe, Jyllandsposten

09.45 - 10.00Pause
10.00 - 10.45Er vi klar til 2019 ?
  v/direktør, Johan-Peter Paludan, Instituttet for fremtidsforskning
10.45 - 11.00Pause

11.00 - 12.00

Finanskrise, corporate governance og revisionskomiteer - hvad tror vi selv på
  v/partner, Christian Boserup og partner, Anders Duedahl-Olesen, KPMG

12.00 - 12.15Afslutning på årskonferencen
12.15 - 13.00Generalforsamling 2009
13.00 - 14.00Frokost og afrejse
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning