IIA Årskonference 2007


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage
før konferencen og udgør 7.100,- kr. pr. deltager.

TidspunktOnsdag den 23. maj 2007
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00The Risk Intelligent Internal Auditor
v/  Managing Partner Eric Hespenheide
Global Internal Audit Services, Deloitte
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Implementering af EU direktiver
v/  statsaut.revisor Jørgen Walther Hansen, E & Y
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30Ny revisorlovgivning
v/  statsaut.revisor Ole Fabricius, Grant Thornton
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-1

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-1

Opbygning af en intern
revisionsafdeling
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-2

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-2

Revision af processer via
Lean værktøjet
17.30Udflugt og middag


TidspunktTorsdag den 24. maj 2007
09.00 - 10.00Forventninger til revisionen
v/  adm.direktør Anders Dam, Jyske Bank
10.00 - 10.15Pause
10.15 - 11.00Fondsrådets børskontrol
v/  statsaut.revisor Ole M. Friis, Fondsrådet
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Samarbejde mellem intern og ekstern revision
v/  statsaut.revisor Anders Gjelstrup, Deloitte
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30
Finansiel A-3

Leasing.  Regnskabs- og
revisionsforhold
Industri B-3

Interne undersøgelser
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-4

Særligt dækkede obliga-
tioner (covered bonds)
Industri B-4

Corporate Social Respon-
sability (CSR)
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-5

MIFID direktivet
  - og revisionens rolle
Industri B-5

Udviklingstendenser
 - industri, handel og service
18.30Middag på SAS Radisson


TidspunktFredag den 25. maj 2007
09.00 - 09.45

IT-revision, udvalgte problemstillinger
v/  statsaut.revisor Betina Hamann, Danske Bank

09.45 - 10.00Pause
10.00 - 10.45Kvalitetskontrol - praktiske erfaringer
v/  Lars Bo Jeppesen, Danske Bank
10.45 - 11.00Pause

11.00 - 12.00

Kommunikation
v/  direktør Svend Erik Nielsen, Innovision

12.00 - 12.15Afslutning på årskonferencen
12.15 - 13.00Generalforsamling 2007
13.00 - 14.00Frokost og afrejse

  • Managing Partner Eric Hespenheide Global Internal Audit Services, Deloitte
  • statsaut.revisor Jørgen Walther Hansen, E & Y
  • statsaut.revisor Ole Fabricius, Grant Thornton
  • adm.direktør Anders Dam, Jyske Bank
  • statsaut.revisor Ole M. Friis, Fondsrådet
  • statsaut.revisor Anders Gjelstrup, Deloitte
  • statsaut.revisor Betina Hamann, Danske Bank
  • Lars Bo Jeppesen, Danske Bank
  • direktør Svend Erik Nielsen, Innovision
  • m.fl.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning