IIA Årskonference 2008


Beskriv kursets formål.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding ca. 14 dage
før konferencen og udgør 7.100,- kr. pr. deltager.

TidspunktOnsdag den 28. maj 2008
09.00 - 10.00Ankomst og kaffe
10.00 - 10.15Velkomst og præsentation
10.15 - 11.00Kvalitetskontrol efter IIA standarder
  v/ koncernrevisionschef Solbjørk Lie, NAV
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.30Ny revisorlov, herunder revisionsudvalg
  v/ statsaut. revisor Kim Füchsel, PwC
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30Forventninger til udviklingen i revisorbranchen
  v/ statsaut. revisor Anders Gjelstrup, Deloitte
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-1

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-1

Rapportering fra
revisionen
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-2

Nyt fra Finanstilsynet
Industri B-2

Business Ethics
17.30Udflugt og middag


TidspunktTorsdag den 29. maj 2008
09.00 - 10.0010 nøglefaktorer for succes som intern revisor
  v/ revisionschef Jens Peter Thomassen, Danske Bank
10.00 - 10.15Pause
10.15 - 11.00Er du klar til intern revision i 2013?
  v/ vicerevisionschef Kim Stormly Hansen, Nykredit
11.00 - 11.30Pause
11.30 - 12.304. & 7. samt 8. EU direktiv
  v/  professor Jan Schans Christensen
12.30 - 13.30Frokost
13.30 - 14.30
Finansiel A-3

Erfaringer med revision af MIFID
Industri B-3

COBIT
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00
Finansiel A-4

Revision af interne model-
ler for kreditrisici
Industri B-4

Kan intern revision skabe
værdi for virksomheden?
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.00
Finansiel A-5

Revision af interne model-
ler for markedsrisici

Industri B-5

Fremtidens Interne Revision - Hvad tror du på?

18.30Middag på Hotel Nyborg Strand


TidspunktFredag den 30. maj 2008
09.00 - 09.45

Trends indenfor teknologiske risici
  v/ partner Steen Gellert-Kristensen, Deloitte

09.45 - 10.00Pause
10.00 - 10.45Revision af besvigelser, anno 2008
  v/ partner Søren Primdahl Jakobsen m.fl., PwC
10.45 - 11.00Pause

11.00 - 12.00

Krav til fremtidens teamleder
  v/ konsulent Flemming Christensen, THINK ABOUT IT

12.00 - 12.05Afslutning på årskonferencen
12.05 - 12.20Prisuddeling for hovedopgaver
12.20 - 13.00Generalforsamling 2008
13.00 - 14.00Frokost og afrejse


Du skal være logget på som medlem for at kunne se materialer.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.
Du skal være logget på som medlem for at kunne se deltagerne.


Gå til kursuskataloget


Opsætning