Bestyrelsen samler op på spørgsmål fra IIA’s årsmøde 2022

Der var stor spørgelyst iblandt medlemmerne, da vi i bestyrelsen redegjorde for strategiarbejdet til årsmødet tidligere på året. Desværre var tiden ikke til at besvare dem alle, men heldigvis blev en del af dem stillet via årsmøde-appen. Og hvilken bedre platform til at samle op på trådene end vores nye blog-univers?

Kære medlemmer


Bestyrelsen har haft lejlighed til at gennemgå spørgsmål fra årsmødet vedr. IIA’s strategiarbejde. Svar fremgår af nedenstående. Benyt endelig kommentarsporet til opfølgende spørgsmål og efterrefleksioner. Jo mere vi alle engagerer os i foreningen, desto mere bliver det samlede potentiale for at holde udviklingen i gang i professionen.


/Morten


Har bestyrelsen tænkt sig at genoverveje det meget besværlige i at opkræve 300 kr. for virtuelle møder.

IIA-DK er i vidt omfang baseret på ildsjæle og frivilligt arbejde. Der afholdes dog stadig omkostninger til administration, udvikling og support. Med andre ord – det er ikke gratis at afholde virtuelle møder. Derfor har Bestyrelsens valgt et vist niveau af brugerbetaling på virtuelle aktiviteter. Bestyrelsen planlægger dog som en del af det igangværende strategiarbejde at kigge på foreningens indtægts- og omkostningsstruktur og herunder betalingen for deltagelse i kurser, virtuelle møder mv.


Hvis CIA er flagskibscertificering bør det så ikke være et krav for at være i IIA’s bestyrelse?

Bestyrelsen er valgt af IIA’s medlemmer og sammensætter sig af mange forskellige interessenter, nogle af hvilke ikke er interne revisorer. Dette giver en god balance og dynamik i bestyrelsens sammensætning. 


Advocacy - hvorfor markerer IIA DK ikke May, International Internal Audit Awareness Month?

Godt spørgsmål. Det har vel været et spørgsmål om at sætte skub i så mange promotionsaktiviteter som muligt inden for rammerne af det frivillige arbejde, hvor Audit Awareness Month endnu ikke har været prioriteret. Bestyrelsen støtter gerne op om frivillige kræfter, der ønsker at arbejde med audit awareness month som koncept.


Hvor finder man nemmest web kurser fra ECIIA og IIA global ?

Det gør man på www.theiia.org under menuen ”Education” og www.eciia.eu under menuen ”Events”.


Kan det overvejes at promovere over for andre uddannelser end CMA. F.eks. Ha-Alm? Eller deltage på dvs. karrieredage?

Ja – det er aktuelt på dagsordenen at se på deltagelse i karrieredage. Hvis man har lyst til at bidrage til arbejdet, kan man med fordel henvende sig til ERFA36.


Har bestyrelsen overvejet at fokusere på at få flere medlemmer fra risikostyring, økonomistyring og Compliance, som ofte består af revisoruddannede

Ja – men der har endnu ikke været konkrete tiltag. Bestyrelsen afholder dog strategiseminar i november, hvor dette punkt kan overvejes yderligere.


Jeg synes ‘ERFA 36’ er et genialt navn, det lyder som en hemmelig afdeling af PET … eller måske en god serie på Netflix. Behold det?

Indtil videre lever det i bedste velgående:)


Kunne man overveje at lave noget på engelsk, da vi også begynder at få interne revisorer fra andre lande?

Engelsk indhold tilføjes løbende til IIA-DKs aktiviteter og produkter for også at imødekomme eksisterende internationale medlemmer samt at gøre det mere indbydende for fremtidige internationale medlemmer. Konkret kan henvises til udvalgte undervisningsaktiviteter, artikler og web-indhold der pt. er på engelsk. Herudover omfatter pipelinen en oversættelse af hjemmesiden, som er tiltænkt at gå i luften i indeværende år. Endelig kan det nævnes at Bestyrelsen af fået et engelsktalende medlem, hvorfor møder og referater nu foregår på engelsk. Med det sagt skal vi huske på vores dansktalende medlemmer, hvor vi må have respekt for, at mange foretrækker at kommunikere på modersmålet. 


Har bestyrelsen overvejet mulighed for at promovere studentermedhjælpere i interne revisionsafdelinger? Det ville måske også bidrage til en awareness særligt bland nyuddannede.

Potentielt set et spændende forslag, men det er svært præcis at gennemskue, hvad der menes? Måske kan den oprindelige forfatter til spørgsmålet opstøves og forklare nærmere?


Der findes jo også i Danmark vores egne interne revisionsuddannelser. Er de ikke lige så gode som CIA?

Det er korrekt, at der findes et valgfag i intern revision på CBS, som uden tvivl udgør et værdifuldt bidrag til at klæde CBS’ revisorkandidater på til en karriere inden for intern revision. Det er dog ikke nødvendigvis meningsfuldt at se de to forskellige produkter som konkurrenter eller gensidigt udelukkende. Måske er det mere meningsfuldt at se på CIA som en erhvervsmæssig overbygning, som signalerer yderligere erfaring med professionen og dedikation til IPPF. Herudover er CIA jo internationalt anerkendt og er dermed en fordel, hvis man påtænker at dyrke karriere i en international virksomhed. Virksomheder i Danmark med interne revisionsafdelinger uden for den finansielle sektor er ofte geografisk diversificerede. 


CIA udbydes på forskellige sprog, men ikke på dansk (eksamen) … måske IIA DK kunne arbejde på at få eksamensmulighed på dansk.

CIA er et IIA Global produkt. Det vil blive undersøgt at IIA Global understøtter lokale varianter af eksamen. 


Kan uddannelsesudvalget ikke i højere grad profilere/linke (evt. tilbyde egne medlemmer) de valgfag, der allerede eksisterer i emnet intern revision

Det kunne godt være meningsfuldt at se på. Bestyrelsen afholder strategiseminar i november, hvor dette punkt kan overvejes yderligere.