Erfaringer fra sektordag for bank/realkredit revisorer

Undervisningsdag for revisorer i penge- og realkreditinstitutter

I det sene efterår i 2016 mødtes vi (Christoffer Max, Lars Bo og Per Ventzel) hos Nykredit med det formål at få arrangeret en undervisningsdag for revisorer i penge- og realkreditinstitutter.

 

Visionen har  og er, at dagen skal introducere temaer som er ”oppe i tiden” med en praktisk (revisions) vinkel, så de deltagende ville få praktisk revisionserfaring med hjem.


Siden 2017 har vi haft emner som revision af kreditbevillingsprocessen, modelberegning af ejendomsværdier, revision af risiko- og compliancefunktionerne, revision af automatiserede udlånsprocesser, revision af operationelle risici, markedsrisici og modeller, GDPR samt anvendelse af analytics på kreditområdet.


Her i starten af oktober 2022 er det nu sjette gang vi afholdt kurset. 


I år var agendaen blandet med emner af forskellig oprindelse.

 

Vi startede dagen med et oplæg fra Alex Neumann fra Nordea omkring revision af data risici. Et emne som har været relevant igennem flere år men netop nu får øget regulatorisk og ikke mindst strategisk fokus. Alex kom med flere interessante vinkler på den revisionsmæssige tilgang i Nordea.

 

Marcin Winiarczyk & Mert Kuzgun fra Danske Bank gav et inspirerende indlæg omkring revision af modpartsrisiko krydret med den seneste udvikling omkring Credit Suisse.

 

Martin Tripax fra Deloitte tog os igennem en mulig vinkel på revision af cloud løsninger i pengeinstitutter. Anvendelse af cloud i de virksomheder vi repræsenterer øges hvilket gør, at vi som interne revisorer må forholde os til i hvilket omfang, det påvirker vores revisionsstrategi og indsats. Martin skitserede en mulig praktisk tilgang til revisionen af cloud løsninger.

 

Annelise Warrer fra Nykredit gav os indsigt i hvorledes dokumentation af test af kontroller i Compliance i Nykredit er struktureret. Efterfølgende gav Monika Wieczorkowska fra Danske Bank en introduktion til anvendelsen af 2nd lines arbejde i revisionsarbejdet. Begge indlæg gav anledning til flere spørgsmål omkring anvendelsen af de øvrige kontrolfunktionernes arbejde og hvordan det kunne se ud.

                     

Til det sidste emne på dagens agenda gav Allan Rømer fra Nykredit en intro til vurdering af ejendomme i Nykredit koncernen. Emnet er yderst relevant med tanke på den udvikling der pt. er på ejendomsmarkedet i Danmark. Allan kom med nogle interessante betragtninger om fremtiden og hvor markedet bevæger sig hen.

 

Vi håber at dagens temaer, foredragsholdere og lokation levede op til jeres forventninger. Har I ønsker til temaer til næste års undervisningsdag hører vi meget gerne fra jer.


Christoffer, Lars og Per