IIA Certificeringer og Certifikater

I denne blog kan du læse om de muligheder for IIA certificeringer og certifikater som det er muligt at erhverve via IIA Global

I efteråret deltog jeg på vegne af bestyrelsen og uddannelsesudvalget i en session med IIA Global, der havde fokus på den række af certificeringer og certifikater, som er muligt for alle medlemmer at erhverve sig.

Den mest kendte er naturligvis vores CIA (Certified Internal Auditor). Denne certificering er en særskilt del af IIA-DK’s strategi, herunder ønsket om at vi i Danmark har flere medlemmer, der erhverver denne certificering. Som følge heraf har både bestyrelsen og uddannelsesudvalget særligt fokus herpå og vil komme med en række tilbud til vores medlemmer på området. Uddannelsesudvalget har i efteråret 2022 afholdt et informationsmøde, hvor medlemmer med interesser for at tage en CIA kunne deltage. Her i 2023 forventes det desuden, at vi kan være klar med nogle forskellige læringstilbud til vores medlemmer til understøttelse af en CIA certificering.

Foruden CIA findes der en række øvrige IIA certifikater, som er mindre kendte for os danske medlemmer, men som stadig kan skabe stor værdi at være i besiddelse af.

Til forskel for CIA certificeringen, som kan være et længerevarende projekt at komme igennem og bestå, er IIA Globals certifikater mere specifikke på særlige områder, og dermed også både tids- og omkostningsmæssigt lettere at erhverve. IIA Global har lige nu følgende områder, hvor det er muligt at deltage i uddannelse og efterfølgende opnå et certifikat som bevis på sin opnåede kompetence:

·         COSO Internal Control-Integrated Framework Certificate (IC)

·         COSO Enterprise Risk Management Certificate (ERM)

·         IT General Controls Certificate (ITGC)

·         Data Analysis & Literacy for Internal Auditing Certificate

·         Financial Services Certificate (FSC)

·         Financial Services Europe Certificate (EU-FSC) (forventes færdigudviklet i løbet af 2023)

·         Auditing the Cybersecurity Program Certificate

·         ESG (forventes færdigudviklet i Q2,2023)

Ovenstående tilbydes i følgende format:

·         Fysisk deltagelse enten i USA eller Europa (ikke Danmark).

·          Faciliterede, virtuelle live events

·         Selvstudie on demand.

COSO IC afholdes med 2,5 dag fysisk og ½ dag selvstudie on demand.

COSO ERM afholdes som 2 dage fysisk og 2 dage selvstudie on demand.

Generelt for certifikaterne kræves ca. 16-20 timers studie, der gives 30 dage til at gennemføre eksamen og 3 forsøg til at bestå eksamen. Pris for erhvervelse af et certifikat afhænger af det enkelte certifikat og metoden for undervisning.

Er du interesseret i en af ovenstående certifikater, så kontakt gerne uddannelsesudvalget eller undertegnede på vegne af bestyrelsen.