Opdatering på arbejdet med revisionsbekendtgørelsen

Seneste opdatering på arbejdet med revisionsbekendtgørelsen, hvor tilbagemeldingen desværre er, at Finanstilsynet endnu ikke har ressourcer til at intensivere arbejdet med bekendtgørelsen.

I december 2022 havde vi på et møde i Finansielt Udvalg besøg af Finanstilsynet, hvor vi bl.a. drøftede muligheden for en opdatering af revisionsbekendtgørelsen. Vi drøftede bl.a. om det ville hjælpe processen på vej hvis vi tog initiativ til at komme med meget konkrete forslag til hvordan bekendtgørelsen kunne se ud fremadrettet. Det fik vi positivt feedback på, og besluttede efterfølgende at opstarte en arbejdsgruppe bestående af Dorthe Tolborg (senere afløst af Jesper Siddique Olsen), Lars Maagaard og jeg selv.  I marts 2023 startede vi arbejdet med forslag til en opdateret revisionsbekendtgørelse med det formål at tydeliggøre Intern Revisions primære opgaver, og isolere dem fra ekstern revisions opgaver.

Arbejdet har pågået i et halvt års tid med løbende dialog med Finansielt Udvalg, IIAs bestyrelse og FSR. I oktober afholdt FSR og IIA/Finansielt Udvalg ved Lars Maagaard og jeg selv et møde med Finanstilsynet og præsenterede vores input til strukturen i en opdateret revisionsbekendtgørelse. Finanstilsynet var meget lyttende overfor vores budskaber, men har stadig ikke ressourcer til på nuværende tidspunkt at intensivere arbejdet med opdatering af revisionsbekendtgørelsen. Finanstilsynet vil i mellemtiden bl.a. se ind i lovgivningen i andre europæiske land, som vi i øvrigt også henviste til på mødet. Det er vores opfattelse, at der generelt i Finanstilsynet er et øget fokus på, at der ikke sker overimplementering i Danmark, herunder at der ikke er særskilte bekendtgørelser på områder hvor der er gældende EU-lovgivning.

Så den korte version er. Vi har lavet et stort stykke arbejde på at tydeliggøre Intern Revisions funktionen, herunder afstemt de respektive opgaver for henholdsvis Intern Revision og ekstern revision med FSR, hvor vi kan konstatere relativt stor enighed om opgavefordelingen. Vi må dog også konstatere, at selvom tilbagemeldingen var positiv omkring ændringerne, så må vi igen væbne os med stor tålmodighed og afvente en tilbagemelding fra Finanstilsynet før ideerne kan bringes videre til lovgivning.